دانلود اپلیکیشن Taekapp

جهت شرکت در مسابقات آنلاین تکواندو اپلیکیشن زیر را دانلود کنید

آخرین به روزرسانی 1399/05/20 ساعت : 10:00

جهت دریافت نسخه جدید ابتدا نسخه قدیمی را حذف کنید

پشتیبانی واتس اپ : 09011256662

اپلیکیشن Tekapp اپلیکیشن Tekapp

رازگرا ب

#option-box,#style-modal{ padding-left:0; } #option-box { position: fixed; z-index: 980; top: 0px; right: -100%; transition: all .5s ease; -webkit-transition: all .5s ease; -moz-transition: all .5s ease; height: 100%; overflow:visible; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; flex-flow: row-reverse; } #option-box .box{ background:#fff; padding:30px; width:390px; box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .23); -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .23); -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .23); position:relative; } #option-box.show{ right:0; } #toggle-box{ background: #7c7c7c; color:#fff; box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .23); -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .23); -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .16), 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .23); cursor: pointer; border-top-left-radius: 30%; border-bottom-left-radius: 30%; opacity: .95; padding: 8px 9px; width: 40px; position: fixed; right: 0; top: 180px; z-index: 905; height: 40px; display: block; margin: auto; } #toggle-box p{ margin-bottom:0; } #close-box{ position: absolute; top: 9px; left: 20px; } #style-modal .modal-body{ background:#fff; padding:20px; } .box li * { font-size: 13px; } .box .btn{ font-size: 13px; } .color-preview{ border:0; } color-picker,select{ border-top-right-radius:0; border-bottom-right-radius:0; } .colorpicker *,.colorpicker { transition:none !important; } div#style-modal p, div#style-modal ul { color: #4e4e4e; } @@media(min - width:1281px){ #toggle-box:hover { width:50px; padding: 8px 13px; } } @@media(max - width:700px){ #option-box .box { width: 100%; padding: 25px 18px; } #option-box:not(.show){ right: -140%; } #toggle-box { padding: 8px 9px; width: 40px; } }